Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3765
z 377
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
81/2016Decyzja Nr 85/2016 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 18,9 DJP z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę o poj. 180 m3(docelowa obsada zwierząt w gospodarstwie do 70,65 DJP) w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w miejscowości Boryszów 10 na działce nr ewid. 400, obręb Boryszów.AB-I.6740.1.10.2016.AJ18-03-2016 11:2118-03-2016 11:21Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
90/2016Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 18,9 DJP z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę o poj. 180 m3(docelowa obsada zwierząt w gospodarstwie do 70,65 DJP) w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w miejscowości Boryszów 10 na działce nr ewid. 400, obręb Boryszów.AB-I.6740.1.10.2016.AJ18-03-2016 11:2118-03-2016 11:21Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
59/2016Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego o obsadzie 84 sztuk (49,6 DJP), (docelowa obsada w gospodarstwie do 162,4 DJP) z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 350,0 m3, płyty obornikowej o pow. zab. 124 m2, zbiornika na gnojowicę o poj. 20,0 m3, trzech silosów zbożowych o ładowności 100 t, w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w miejscowości Proszenie na działce nr ewid. 423, 424/1 , obręb Proszenie.AB-I.6740.1.101.2016.AJ22-03-2016 09:5422-03-2016 09:54Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
101/2016Decyzja Nr 160/2016 o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego o obsadzie 84 sztuk (49,6 DJP), (docelowa obsada w gospodarstwie do 162,4 DJP) z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 350,0 m3, płyty obornikowej o pow. zab. 124 m2, zbiornika na gnojowicę o poj. 20,0 m3, trzech silosów zbożowych o ładowności 100 t, w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w miejscowości Proszenie na działce nr ewid. 423, 424/1 , obręb Proszenie.AB-I.6740.1.101.2016.IB06-04-2016 11:1006-04-2016 11:10Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
109/2016Decyzja Nr 167/2016 o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 197,12 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie do 213,92 DJP) z łącznikiem (wiatą) i wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę o poj. 2248 m3, dwóch silosów paszowych o ładowności 17,5 t oraz dwóch silosów zbożowych o ładowności 150 t- realizacja przedsięwzięcia w dwóch etapach w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej na działce nr ewid. 188, obręb Lutosławice Rządowe.AB-I.6740.1.117.2016.AJ24-03-2016 14:5224-03-2016 14:52Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
58/2016Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 197,12 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie do 213,92 DJP) z łącznikiem (wiatą) i wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę o poj. 2248 m3, dwóch silosów paszowych o ładowności 17,5 t oraz dwóch silosów zbożowych o ładowności 150 t- realizacja przedsięwzięcia w dwóch etapach w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej na działce nr ewid. 188, obręb Lutosławice Rządowe.AB-I.6740.1.117.2016.AJ24-03-2016 14:5224-03-2016 14:52Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
75/2016Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę: turbiny wiatrowej DeWind D6 o mocy 1,0 MW wraz z placem manewrowym i drogą wewnętrzną (wybudowanie w technice rozbieralnej) na działce nr ewid. 4/1, obręb Parzniewice Duże ; infrastruktury elektroenergetycznej na działkach nr ewid. 4/1, i 4/2, obręb Parzniewice Duże ; zjazdu publicznego z drogi powiatowej (dz. nr ewid. 92, obręb Parzniewice Duże).AB-I.6740.1.12.2016.AK05-04-2016 10:2105-04-2016 10:21Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
118/2016Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: turbiny wiatrowej DeWind D6 o mocy 1,0 MW wraz z placem manewrowym i drogą wewnętrzną (wybudowanie w technice rozbieralnej) na działce nr ewid. 4/1, obręb Parzniewice Duże ; infrastruktury elektroenergetycznej na działkach nr ewid. 4/1, i 4/2, obręb Parzniewice Duże ; zjazdu publicznego z drogi powiatowej (dz. nr ewid. 92, obręb Parzniewice Duże).AB-I.6740.1.12.2016.AK05-04-2016 10:2105-04-2016 10:21Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
66/2016Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego (chlewni)o obsadzie o obsadzie 120,96 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie do 173,32 DJP) z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę o poj. 1652 m3, dwóch silosów zbożowych o ładowności 150 t oraz zbiornika na ścieki bytowe o poj. 6,0 m3 - realizacja przedsięwzięcia w dwóch etapach w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w miejscowości Proszenie na działce nr ewid. 2 , obręb Lutosławice Szlacheckie.AB-I.6740.1.128.2016.AJ01-04-2016 11:3901-04-2016 11:39Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
117/2016Decyzja Nr 183/2016 o pozwolenie na budowę budynku inwentarskiego (chlewni)o obsadzie o obsadzie 120,96 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie do 173,32 DJP) z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę o poj. 1652 m3, dwóch silosów zbożowych o ładowności 150 t oraz zbiornika na ścieki bytowe o poj. 6,0 m3 - realizacja przedsięwzięcia w dwóch etapach w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej w miejscowości Proszenie na działce nr ewid. 2, obręb Lutosławice Szlacheckie.AB-I.6740.1.128.2016.AJ01-04-2016 11:3901-04-2016 11:39Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
z 377