Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3773
z 378
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowęAB.6740.1.944.2011.ZK12-01-2012 10:2712-01-2012 10:27Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
1/2013Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie, oczyszczonych w oczyszczalni o RLM poniżej 2000, ścieków bytowych do ziemi, poprzez drenaż rozsączający.RS-V.6341.161.201218-01-2013 10:1218-01-2013 10:12Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
1/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadówRS-V.6233.19.201303-04-2014 08:2003-04-2014 08:20Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
1/2015Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie odpadów w Rusocinach 32, gm. GrabicaRS-V.6220.1.201502-04-2015 13:1002-04-2015 13:10Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
1/2016Zezwolenie na transport odpadów oraz wygaszenie, w części dotyczącej transportu odpadów, dwóch decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego: 1) z dnia 12 września 2007r., znak: RZ.V.7626-25/07, zmienionej decyzją z dnia 21 stycznia 2011r., znak: RS.V.7626-25/07/11, 2) z dnia 21 stycznia 2011r., znak: RS.V.7626-3/11.RS-V.6233.31.2015.JM13-01-2016 09:3013-01-2016 09:30Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
1/2017Decyzja zezwalająca na usunięcia drzew z terenu nieruchomości położonej w miejscowości Gorzkowice przy ul Rynek na działce nr ewid. 401, obręb Gorzkowice.RS.613.1.177.2016.GO04-01-2017 13:5404-01-2017 13:54Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
1/2018Pozwolenie wodnoprawne w sprawie ustalenia linii rzeki Młybówki-Wolbórki na dz. nr ewid. 183/1, obr. 1, miasto Wolbórz, stanowiącą granicę pomiędzy działkami koryta rzecznego o nr ewid. 183/8 i 49/2 obr. 1 a następującymi działkami przyległymi do koryta rzeki oznaczonymi numerami ewidencyjnymi: przy lewym brzegu- dz. nr 183/7 i 49/1 obr. 1 m. Wolbórz oraz przy prawym brzegu- dz. nr ewid. 183/9 obr. 1 m. Wolbórz.RS.6330.7.2017.JK/203-01-2018 08:4203-01-2018 08:42Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
1/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na dz.nr ewid.277,obr.0017-Marianek,gm.GorzkowiceRS.613.1.169.2018.GO04-01-2019 12:0404-01-2019 12:04Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimUrząd Gminy Gorzkowice
1/2020Zgłoszenie instalacja do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 208,6 DJP nr ewid. działki 42/3, obręb PapieżeGBR.6221.6.2020.JM20-02-2020 14:3220-02-2020 14:32Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim*******
1/2021Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z użytkowaniem instalacji do dystrybucji energii elektrycznej, zlokalizowanej na terenie powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrków Trybunalski.GBR.6220.2.2020.JM27-01-2021 09:0727-01-2021 09:07Starostwo Powiatowe w Piotrkowie TrybunalskimStarosta Powiatu Piotrkowskiego
z 378