Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2936222
z 293623
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
82/2023zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewaROŚ.6131.140.202307-12-2023 13:5107-12-2023 13:51Urząd Gminy Dopiewo*******
81/2023decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewROŚ.6131.140.202307-12-2023 13:4907-12-2023 13:49Urząd Gminy DopiewoWójt Gminy Dopiewo
301/2023wniosek o wydanie zgody na niszczenie jednego gniazda/miejsca lęgowego sierpówki zlokalizowanego na drzewie śliwa wiśniowa Prunus cerasifera oraz osiemnastu gniazd/miejsc lęgowych wróbla Passer domesticus zlokalizowanych na budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII przy ul. Jantarowej 5 we WrocławiuWPN.6401.238.202307-12-2023 13:4907-12-2023 13:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuGmina Wrocław
302/2023zezwolenie na niszczenie jednego gniazda/miejsca lęgowego sierpówki zlokalizowanego na drzewie śliwa wiśniowa Prunus cerasifera oraz osiemnastu gniazd/miejsc lęgowych wróbla Passer domesticus zlokalizowanych na budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII przy ul. Jantarowej 5 we WrocławiuWPN.6401.238.2023.SM07-12-2023 13:4907-12-2023 13:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
368/2023Kontrola nasadzeńDOŚ.42.218.202307-12-2023 13:4907-12-2023 13:49Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejDyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej z up. Marszałka Województwa Podlaskiego
413/2023Decyzja umarzającaDOŚ.42.218.202307-12-2023 13:4907-12-2023 13:49Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejDyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej z up. Marszałka Województwa Podlaskiego
370/2023Kontrola nasadzeńDOŚ.42.216.202307-12-2023 13:4907-12-2023 13:49Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejDyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej z up. Marszałka Województwa Podlaskiego
414/2023Decyzja umarzającaDOŚ.42.216.202307-12-2023 13:4907-12-2023 13:49Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejDyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej z up. Marszałka Województwa Podlaskiego
415/2023Wniosek o wydanie zezwolenia.DOŚ.42.238.202307-12-2023 13:4907-12-2023 13:49Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejSzkoła Podstawowa nr 6
660/2023Decyzja zezwalająca na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków objętych ochrona ścisłą lub częściową - hodowla ptakówWPN.6401.148.2023.AP07-12-2023 13:4507-12-2023 13:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
z 293623