Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2794
z 280
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
22/2021Sprawozdanie z pomiarów wielkości emisji za kotłem zgodnie z dec. OŚ.6224.6.20186223.6.202123-04-2021 13:4923-04-2021 13:49Starostwo Powiatowe w RybnikuPrzedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT sp. z o.o.
2008/A/0075Dotyczy zmiany programu gospodarki odpadami z dnia 15.04.2004 nr OŚ-7627/7/047627/4/0821-04-2008 09:0321-04-2008 11:23Starostwo Powiatowe w Rybniku
2008/A/0005Na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów podczas rozbiórki hałdy przywęglowego łupka przepalonego na zwałowisku kamienia i mułów KWK "Dębieńsko" w Czerwionce leszczynach.83/200702-04-2008 09:1802-04-2008 12:49Starostwo Powiatowe w Rybniku
13/2016Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologicznąO.6531.4.201620-10-2016 12:0220-10-2016 12:02Starostwo Powiatowe w RybnikuStarosta Rybnicki
2007/B/0069OŚ-6223/28/07 Sprawa przekazana do rozpatrzeenia Prezydentowi Miasta Rybnika w/g właściwościO6223/28/0724-10-2007 08:5724-10-2007 09:59Starostwo Powiatowe w Rybniku
2008/B/0103postanowienie uzgadniające środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie drogi gminnej ul. Kamionki w Lyskach wraz z kanalizacją deszczowa długości 1,493 km"OS 7633/6/0818-11-2008 10:2618-11-2008 09:58Starostwo Powiatowe w Rybniku
2008/B/0098postanowienie opiniujące o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pod nazwa "Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Lyski"OS 7637-12/0818-11-2008 09:2518-11-2008 08:47Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/A/0086na odprowadzanie wód opadowych z projektowanej drogi gminnej w Orzeszu-Zazdrości do istniejąćego rowu melioracyjnegoOS-6223/25/0723-10-2007 15:1024-10-2007 09:42Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/B/0054udzielono pozwolenia wopnoprawnego firmie ZOWER Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach na budowę urządzeń wodnych tj. wykonanie 2 wylotówOS-6224/2/0704-09-2007 10:3017-10-2007 08:28Starostwo Powiatowe w Rybniku
2007/A/0039Prośba o wydanie zezwolenia na transport odpadów zgodnie z posiadanymi możliwościami technologicznymiOS-7626/1/0730-07-2007 14:0017-10-2007 08:36Starostwo Powiatowe w Rybniku
z 280