Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2261
z 227
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
41/2015Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem115/XII/1512-10-2015 07:4512-10-2015 07:45Urząd Miejski w ŚremieUrząd Miejski w Śremie
2009/B/0107Zezwolenie na usunięcie 1 drzewaPP.OŚ. 7635-102/0907-08-2009 07:5107-08-2009 05:52Urząd Miejski w Śremie
2009/A/0122Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewaPP.OŚ.7635-107/0907-08-2009 13:0207-08-2009 11:04Urząd Miejski w Śremie
2010/A/0149wniosek o zezwolenie na usunięcie topoli w KrzyżanowiePPS. OŚ 7635-142/1024-08-2010 11:2224-08-2010 09:32Urząd Miejski w Śremie
2010/B/0107zezwolenie na usunięcie 1 sosnyPPS. OŚ 7635-76/1018-05-2010 11:0718-05-2010 09:26Urząd Miejski w Śremie
2010/B/0024odstąpienie od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4072P na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 432) do km 5+400 (skrzyżowanie drogi powiatowej nr 4072P z drogą gminną w m. Dąbrowa)PPS. OŚ. 7624-1/1016-02-2010 09:0816-02-2010 08:09Urząd Miejski w Śremie
2009/B/0203budowa placu dla prowadzenia działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na działce o nr ewid. 352/1 przy ul. Akacjowej w miejscowości PyszącaPPS. OŚ. 7624-16/0923-11-2009 09:1423-11-2009 08:16Urząd Miejski w Śremie
2008/B/0111nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie zakładu zajmujacego się produkcją chemii budowlanej (tynki, suche zaprawy i kleje do płytek) oraz magazynowaniem gotowych produktów przywożonych z innych oddziałów, planowanego do realizacji na terenie dz. nr ewid 2985/7 w ŚremiePPS. OŚ. 7624-17/0806-08-2008 11:5206-08-2008 09:54Urząd Miejski w Śremie
2008/B/0094postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewo - etap II (dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)PPS. OŚ. 7624-21/07/0815-07-2008 10:0815-07-2008 08:12Urząd Miejski w Śremie
2009/B/0014odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 160 mm i 110 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej tocznej o średnicy 110 mm pomiędzy miejscowościami Niełabin i Orkowo gm. ŚremPPS. OŚ. 7624-27/08/0919-01-2009 14:3519-01-2009 13:36Urząd Miejski w Śremie
z 227