Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1615
z 162
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
73/2023(gat. świerk zwyczajny – 3 szt., klon zwyczajny – 3 szt., wierzba – 1 szt., jarząb pospolity – 1 szt., robinia akacjowa – 3 szt.)4320.23.DG25-08-2023 13:2625-08-2023 13:26Urząd Gminy w Stegnie-
24/2015Aktualizacja projektu pn.: Program Ochrony Środowiska Gminy Stegna na lata 2010-2012 z uwzględnieniem perspektywy roku 2013-2016OŚR 7620/02/201002-07-2015 08:5302-07-2015 08:53Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
24/2014Aktualizacja projektu pn.: Program Ochrony Środowiska Gminy Stegna na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy roku 2017-2020ŚR.602.1.1.201502-07-2015 08:2402-07-2015 08:24Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
23/2015Aktualizacja projektu pn.:Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stegna na lata 2010-2012 z uwzględnieniem perspektywy roku 2013-2016OŚR 7620/02/201002-07-2015 08:5302-07-2015 08:53Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
29/2019Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością budowy magazynu energii i GPZ-tu, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości na terenie działek ewidencyjnych numer 114/1, 114/2, 114/3 i 107/9 w obrębie Niedźwiedzica, gmina Stegna”.GPN-P.OŚR.6220.1.201925-01-2019 11:4125-01-2019 11:41Urząd Gminy w StegnieNorth Petrol sp. z o.o.
173/2018Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym budynku wielorodzinnego typu apartamentowego nr: L wraz z garażem podziemnym oraz projektem zagospodarowania w granicach działek nr 137/3, 137/4, 137/6, 137/7, 137/9, 137/10, 137/11, 137/12, 137/13 obręb Jantar gmina StegnaGPN-P.OŚR.6220.4.201828-11-2018 13:2428-11-2018 13:24Urząd Gminy w StegniePROJECT-SYSTEM
23/2014DECYZJAGPN-P.OŚR.6220.8.201303-06-2015 11:3403-06-2015 11:34Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
7/2013DecyzjaOŚR.6220.9.201219-03-2013 14:0219-03-2013 14:02Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
13/2014DecyzjaGPN-P.OŚR.6220.13.201326-06-2014 13:1726-06-2014 13:17Urząd Gminy w Stegnie-
10/2014DecyzjaGPN.OŚR.6220.1.201419-05-2014 14:2619-05-2014 14:26Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
z 162