Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1614
z 162
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2012Karta informacyjna przedsięwzięciaOŚR.6220.12.201219-03-2013 14:0219-03-2013 14:02Urząd Gminy w Stegnie-
1/2013Karta informacyjna przedsięwzięciaGPN-P.OŚR.6220.1.201303-06-2015 09:1403-06-2015 09:14Urząd Gminy w Stegnie-
1/2014DecyzjaGPN-P.OŚR.6220.10.201302-01-2014 15:5802-01-2014 15:58Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
1/2015Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa stacji paliw PKN ORLEN nr 811 w Stegnie, ul. Gdańska 9a, w miejscu istniejącej stacji po jej likwidacji na działce nr 782 obręb Stegna”.GPN-P.OŚR.7.201403-06-2015 08:5703-06-2015 08:57Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
1/2016wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz karta informacyjnaGPN-P.OŚR.6220.7.201508-03-2016 14:4908-03-2016 14:49Urząd Gminy w StegnieLasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg
1/2017Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Stegna, gmina StegnaGPN-P.OŚR.6220.3.201618-01-2017 07:2818-01-2017 07:28Urząd Gminy w StegnieHEKO
1/2018Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługa podróżnych na terenie MOP III Mała Holandia (Miejsca Obsługi Podróżnych); lokalizacja: miejscowość Dworek, gmina Stegna, powiat nowodworski, woj. pomorskie; droga ekspresowa nr S7 (km 33+720), część działek o nr ewid.: 97/ 1 oraz 94 obr. DworekGPN-P.OŚR.6220.3.201710-01-2018 14:5210-01-2018 14:52Urząd Gminy w StegnieLOTOS PALIWA Sp. z o.o.
1/2019Zgłoszenie zamiaru usunięcia 5 szt. jesiona wyniosłego z terenu dz. nr 332/1 w miejscowości Rybina.L. dz. 6808/1803-01-2019 15:1803-01-2019 15:18Urząd Gminy w Stegnie-
1/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku zakwaterowania turystycznego typu aparthotel wraz z elementami zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej w miejscowości Jantar, gmina Stegna.GPN-P.OŚR.6220.6.201924-01-2020 10:0624-01-2020 10:06Urząd Gminy w StegnieWójt Gminy Stegna
1/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 1 szt. klon z terenu działki nr 85 w m. ŚwierznicaGO-ŚR.6131.9.1.202115-04-2021 11:1015-04-2021 11:10Urząd Gminy w Stegnie*******
z 162