Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 100
z 10
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2021Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 4 i 5 z garażami podziemnymi i urządzeniami budowlanymi, przy ul. Franciszkańskiej - działka nr 816/3, obręb 0011 w Koszalinie.24-06-2021 07:5424-06-2021 07:54Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
5/2021Budowa stacji paliw i myjni automatycznej samochodowej wraz z urządzeniami budowlanymi – działka nr 9/234, obręb 0012 w Koszalinie.A-I-6.6740.493.2020.AB01-06-2021 08:3501-06-2021 08:35Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
8/2021Budowa stacji tankowania sprężonym gazem ziemnym LNG/LCNG o wydajności minimalnej 300 Nm3/h, wraz z pylonem reklamowym, na działkach nr 37/1 i 2/1 w obrębie 0016 w Koszalinie.05-07-2021 10:3305-07-2021 10:33Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
6/2021Budowę zespołu budynków handlowo-usługowych (budynek C i budynek D) wraz z urządzeniami budowlanymi – działka nr 9/235, obręb 0012 w Koszalinie.A-I-6.6740.474.2020.AB01-06-2021 08:3201-06-2021 08:32Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
11/2022Decyzja o zmianie pozwolenia na budowęA-I-.5.6740.189.2022.KŻ27-09-2022 13:2427-09-2022 13:24Urząd Miejski w KoszalinieUrząd Miejski
26/2017Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w w rejonie ulic Rolnej i Gdańskiej w KoszalinieA.6722..2015.AJ21-11-2017 09:2621-11-2017 09:26Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
2/2022OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla im. Melchiora Wańkowicza” w Koszalinie wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoA-II-1.6722.2.2020.Aj07-03-2022 13:0707-03-2022 13:07Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
3/2022OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA o podjęciu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoA-II-1.6722.1.2021.AJ24-03-2022 08:2224-03-2022 08:22Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
5/2019Postanowienie - nałożenie obowiązku usunięcia nieprawidłowościA-I-3.6740.674.2018.AŁ28-01-2019 12:5028-01-2019 12:50Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
16/2019Postanowienie - nałożenie obowiązku usunięcia nieprawidłowości6740.25.2019.GF08-08-2019 08:5508-08-2019 08:55Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
z 10