Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 100
z 10
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2019wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowęA-I-3.6740.572.2018.AŁ28-01-2019 12:4828-01-2019 12:48Urząd Miejski w Koszalinie"Nordglass" Sp. z o.o.
1/2020miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Władysława IV – Śniadeckich – Bukowa” w Koszalinie, przyjęty Uchwałą Nr XVI/307/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 kwietnia 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 maja 2020 r. poz. 2296)A.2.6722.1.2018.AJ03-06-2020 09:2703-06-2020 09:27Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
1/2021projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu m.p.z.p. terenu "Władysława IV- Śniadeckich-Bukowa" w KoszalinieA-II-2.6722.2.2020.AJ22-02-2021 10:3322-02-2021 10:33Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
1/2022wniosek o zmianę pozwolenia na budowęA-I-5.6740.411.2021.KŻ11-07-2022 09:2011-07-2022 09:20Urząd Miejski w KoszaliniePanattoni Europe Sp. z o.o.
10/2016Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości-Fora Outsourcing.BGO-3.6233.2.2016.KS27-11-2019 13:0827-11-2019 13:08Urząd Miejski w KoszalinieFora Outsourcing Katarzyna Gamrot
10/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach6220.7.2020.RG21-12-2021 10:5021-12-2021 10:50Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
10/2021decyzja - pozwolenie na budowęA-I-5.6740.116.2021.KŻ31-08-2021 08:3531-08-2021 08:35Urząd Miejski w KoszalinieUrząd Miejski
11/2016Wpis i zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości-Fora Outsourcing.BGO-3.6233.2.2016.KS27-11-2019 13:0827-11-2019 13:08Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
11/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach6220.9.2020.RG21-12-2021 10:5521-12-2021 10:55Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
11/2021pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym 82 zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, przy ul. Połczyńskiej  działka nr 58 obr. 0048 w KoszalinieA-I-9.6740.260.2021.RP09-12-2021 08:2909-12-2021 08:29Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
z 10