Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4903
z 491
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2008/B/0042decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powstającymi podczas świadczonych na terenie Powiatu Lęborskiego prac usługowych polegających na wykonywaniu i re remontach pokryć dachowych.OŚ.II.7644-45/0814-07-2008 11:4614-07-2008 09:59Starostwo Powiatowe w Lęborku
2008/B/0038decyzja na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów kwalifikowanych jako inne niż niebezpieczne.OŚ.II.7644/07/200814-07-2008 11:5314-07-2008 10:00Starostwo Powiatowe w Lęborku
2008/B/0041decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiOŚ.II.7644-11/200814-07-2008 11:4714-07-2008 10:00Starostwo Powiatowe w Lęborku
2008/B/0044zmiana nazwy wytwórcy odpadów w decyzji z dn. 30.12.2004r. ROŚ.II-7624/119/04 zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.ROŚ.II-7624/119/0414-07-2008 11:4214-07-2008 10:00Starostwo Powiatowe w Lęborku
2008/B/0039zmiana decyzji z dn. 05.12.2006r. ROŚ.II-7644/89/06 zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.ROŚ.II-7644/89/0614-07-2008 11:5114-07-2008 10:01Starostwo Powiatowe w Lęborku
2008/B/0043decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi podczas świadczonych na terenie Powiatu Lęborskiego prac usługowych -demontaż azbestowych pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest.OŚ.II.7644-43/200814-07-2008 11:4414-07-2008 10:01Starostwo Powiatowe w Lęborku
2008/B/0036zmiana decyzji nr 02/04 ROŚ.II-7624/81/1/2003/2004 z dn. 06.01.04r.poprze jej rozszerzenie o kolejne odpady w zakresie zbierania i transportuROŚ.II-7624/81/1/2003/200414-07-2008 11:5614-07-2008 10:01Starostwo Powiatowe w Lęborku
2008/B/0040zmiana decyzji z dn. 08.05.06r. ROŚ.II-7644/02/06 zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiROŚ.II-7644/02/0614-07-2008 11:4914-07-2008 10:01Starostwo Powiatowe w Lęborku
2008/B/0034decyzja na wytwarzanie odpadówOŚ.II.7644-7-1/200814-07-2008 12:0514-07-2008 10:33Starostwo Powiatowe w Lęborku
2008/B/0031zmiana decyzji z dn. 08.09.2003r., Nr 27/2003, ROŚ.II-7624/57/6/2003 poprzez jej rozszerzenie o kolejną bazę czasowego magazynowania odpadów zbieranych na terenie powiatu lęborskiego.ROŚ.II-7624/57/6/200314-07-2008 12:1214-07-2008 10:33Starostwo Powiatowe w Lęborku
z 491