Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2664027
z 266403
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
102/2021Uzupełnienie kip pn.: "Realizacji obiektu stacji paliw, zlokalizowanej w miejscowości Morsk e gminie Świecie - dz. ewid. nr 23/32 w obrębie ewidencyjnym Morsk".ROŚiGK.6220.7.202103-08-2021 14:5703-08-2021 14:57Urząd Miejski w ŚwieciuD&D DEVCO sp z o.o. sp.k.
1906/2011Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne- stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS BT 20167 RZESZÓW REJA operatora Polkomtel S.A. znajdującej się w Rzeszowie przy ul. Reja 13 na działkach nr 552/6, 552/8, 552/10SR.6222.2.105.2011.II03-08-2021 14:5603-08-2021 14:56Urząd Miasta Rzeszowa
2698/2016Ponowne zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne- stacji bazowej telefonii komórkowej BT 20167 RZESZÓW REJA operatora Polkomtel Sp. z o.o. zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Reja 13SR-II.6222.3.27.201603-08-2021 14:5603-08-2021 14:56Urząd Miasta RzeszowaPolkomtel Infrastruktra Sp. z o.o.
31/2019Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne- stacji bazowej telefonii komórkowej BT 20167 RZESZÓW REJA operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. znajdującej się w Rzeszowie przy ul. Reja 13SR-II.6222.3.42.201803-08-2021 14:5503-08-2021 14:55Urząd Miasta RzeszowaPolkomtel Infrastruktra Sp. z o.o.
433/2021Ponowne zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne- stacji bazowej telefonii komórkowej BT 20167 RZESZÓW REJA operatora Towerlink Poland Sp. zo.o. zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Reja 13SR-II.6222.2.6.202103-08-2021 14:5503-08-2021 14:55Urząd Miasta RzeszowaTowerlink Poland Sp. zo.o.
224/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachSR-II.6220.17.202103-08-2021 14:5503-08-2021 14:55Urząd Miasta Rzeszowa*******
434/2021Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoSR-II.6220.17.202103-08-2021 14:5503-08-2021 14:55Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa - reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
413/2021Decyzja orzekająca o zmianie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 2 marca 2018 r., znak WSI znak WSI.4700.7.2017.KN, zmienionej decyzją tut. Organu z 20 sierpnia 2018 r., znak WSI.4700.1.2018.KN, i z 4 marca 2020 r., znak WSI.4700.3.2020.KN, stanowiącej pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji tj. linii kolejowych, a także połączonych z nimi technologicznie stacjonarnych urządzeń technicznych i obiektów budowlanych, prowadzonych przez Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 16 w SosnowcuWSI.4700.1.202103-08-2021 14:5103-08-2021 14:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
764/2021udzielenie koncesji nr 222/93 na wydobywanie ropy naftowej ze złoża "Jastrząbka Stara"03-08-2021 14:5003-08-2021 14:50Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1507/2018Wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej RDOŚ) z 2 marca 2018 r., znak WSI.4700.7.2017.KN, stanowiącej pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji prowadzonych przez Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 16 w Sosnowcu, na działkach, do których tytułem prawnym dysponują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., położonych na obszarze województwa śląskiego i będących terenami zamkniętymiWSI.4700.1.2018.KN03-08-2021 14:4903-08-2021 14:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
z 266403