Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2652777
z 265278
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
540/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do zwierząt objętych ochronąWOP.6401.2.56.2021.HK21-06-2021 12:2521-06-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
541/2021Decyzja zezwalająca na rozbiórkę tam bobrowychWOP.6401.2.56.2021.HK21-06-2021 12:2521-06-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
47/2021ZARZĄDZENIE NR 1013/138/2021 BURMISTRZA MIASTA RUMI w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLV/595/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.03.2018 r. dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP IZARZĄDZENIE NR 1013/138/202121-06-2021 12:2521-06-2021 12:25Urząd Miasta w RumiBurmistrz Miasta Rumi
525/2021OpiniaWOO.410.166.2021.AT21-06-2021 12:2521-06-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
526/2021OpiniaWOO.410.167.2021.AT21-06-2021 12:2521-06-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
527/2021OpiniaWOO.410.168.2021.AT21-06-2021 12:2521-06-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
529/2021Decyzja zezwalająca na niszczenie siedlisk zwierzątWOP.6401.1.192.2021.MP21-06-2021 12:2521-06-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
528/2021Wniosek o wydanie decyzji na zniszczenie siedliskWOP.6401.1.192.2021.MP21-06-2021 12:2521-06-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczySpółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Wisłą"
531/2021Decyzja zezwalająca na niszczenie siedlisk zwierzątWOP.6401.1.197.2021.MP21-06-2021 12:2521-06-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
530/2021Wniosek o wydanie decyzji na zniszczenie siedliskWOP.6401.1.197.2021.MP21-06-2021 12:2521-06-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyMiejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku
z 265278