Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 347
z 35
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/D/0001Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Grabiny - Zameczek, obejmującego obszar dz. geod. 118 i 127.27-08-2009 09:1127-08-2009 07:30Urząd Gminy w Suchy Dębie
35/2014Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewaRS.6131.KW.38.1421-10-2014 13:1521-10-2014 13:15Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
6/2014Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoGK.6220.3.201306-06-2014 09:0806-06-2014 09:08Urząd Gminy w Suchy DębieGmina Suchy Dąb
3/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGK.6220.3.201306-06-2014 09:0806-06-2014 09:08Urząd Gminy w Suchy DębieRada Gminy Suchy Dąb
7/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Aglomeracji Suchy Dąb w miejscowości Grabiny-Zameczek w Gminie Suchy Dąb wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie”GK.6220.3.10.13.201406-06-2014 09:0806-06-2014 09:08Urząd Gminy w Suchy DębieGmina Suchy Dąb
63/2014decyzja zezwalająca na wycinkę drzewaOP.6131.59.201415-05-2015 11:2215-05-2015 11:22Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
2010/B/0004Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice"AR.OŚ.7624.01.7/1001-06-2010 08:3324-06-2010 09:46Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/B/0003Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dab i Osice".AR.OŚ.7624.01.6/1031-05-2010 13:5731-05-2010 12:08Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/A/0002Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa koryta rzeki Motława"AR.OŚ.7624.02/1024-06-2010 11:4024-06-2010 09:47Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/B/0005postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - „Przebudowa koryta rzeki Motławy w km 22+400÷41+620” położonego: gmina Suchy Dąb - powiat gdański, gmina Tczew, miasto Tczew- powiat tczewski, województwo pomorskieAR.OŚ.7624.02.11/1027-09-2010 12:5328-09-2010 07:23Urząd Gminy w Suchy Dębie
z 35