Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2688031
z 268804
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
817/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie gniazda zlokalizowanego na drzewie objętym postępowaniem w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie. Gniazdo znajduje się na drzewie rosnącym w pasie drogowym ul. Opawskiej na działce geodezyjnej nr 1093 obr. Sikornik w Gliwicach.WPN.6401.339.202119-10-2021 10:4919-10-2021 10:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
871/2021Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zezwolenia Miastu Gliwice na odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec gatunków chronionych w związku z planowaną wycinką 1 szt. śliwy mirabelki rosnącej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1093, obręb Sikornik, przy ul. Opawskiej w Gliwicach, w odniesieniu do gołębia grzywaczaWPN.6401.339.202119-10-2021 10:4919-10-2021 10:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
870/2021Decyzja zezwalająca Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD, ul. H. Dąbrowskiego 39, 43-100 Tychy na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd w odniesieniu do 1 pary sierpówki Streptopelia decaocto poprzez wycinkę 1 szt. wierzby płaczącej rosnącej na działce nr ew. 5029/58, przy ul. Piłsudskiego 9-15 w Tychach.WPN.6401.341.202119-10-2021 10:4919-10-2021 10:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
76/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.GMR.6131.92.202119-10-2021 10:4719-10-2021 10:47Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach*******
77/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.GMR.6131.93.202119-10-2021 10:4719-10-2021 10:47Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach*******
869/2021Wniosek o zezwolenie na usunięcie gniazda kosa, w związku z wycinką drzewa -klonu srebrzystego w Cieszynie przy ul. ChrobregoWPN.6401.386.202119-10-2021 10:4519-10-2021 10:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiejski Zarząd Dróg w Cieszynie
899/2021Decyzja zezwalająca na odstrzał zwierzątWOP.6401.2.88.2021.HK19-10-2021 10:4419-10-2021 10:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
895/2021Decyzja zezwalająca na niszczenie tam bobrowychWOP.6401.2.29.2021.HK19-10-2021 10:4419-10-2021 10:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
893/2021Decyzja zezwalająca na odstrzał zwierzątWOP.6401.2.82.2021.HK19-10-2021 10:4419-10-2021 10:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
70/2021Decyzja środowiskowa o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Piłka, gm. Drawsko wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działce/działkach o nr ew.: 41 w obrębie Piłka ’’.GK-OŚ.6220.8.2021.KM19-10-2021 10:4119-10-2021 10:41Urząd Gminy w DrawskuWójt Gminy Drawsko
z 268804