Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 28
z 3
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2014Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. MickiewiczaPD.6721.18.201302-10-2015 09:1002-10-2015 09:10Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
1/2015Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ŁambinowicePD.6720.1.201202-10-2015 09:0902-10-2015 09:09Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
1/2016decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1532 O na odcinku Korfantów - GrabinOŚM.6220.08.2015.WM19-04-2016 12:3119-04-2016 12:31Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
1/2017rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie przez ZDW w OpoluOŚM.6220.01.201716-03-2018 08:4416-03-2018 08:44Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
1/2018budowa myjni maszyn, 2 zbiorników na nawóz płynny RSM i magazynu na środki ochrony roślinOŚM.6220.01.2018.WM16-03-2018 08:4416-03-2018 08:44Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
1/2019budowa kurników na działce nr 328/36 obręb BieliceOŚM.6220.05.2017.WM03-10-2019 09:0803-10-2019 09:08Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
1/2020Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie Piątkowice, Gmina Łambinowice, działka 55/3OSZK.6220.2.202022-04-2021 14:1922-04-2021 14:19Urząd Gminy ŁambinowiceManufaktura Energii sp. z o.o.
1/2021decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Piątkowice, Gmina Łambinowice, działka nr 55/3”OSZK.6220.2.202022-04-2021 14:1822-04-2021 14:18Urząd Gminy ŁambinowiceGmina Łambinowice
1/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.„Budowa kompleksu elektrowni fotowoltaicznych na działce 70/4 obręb Bielice, gmina Łambinowice wraz z magazynami energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”CP.6220.6.202307-09-2023 12:4507-09-2023 12:45Urząd Gminy ŁambinowiceFarma Fotowoltaiczna Lipno Sp. z o.o.,Farma Fotowoltaiczna Lipno Sp. z o.o.
10/2016decyzja przebudowa akumulatorowni na zakład produkcji elementów stalowychOŚM.6220.07.2016.WM19-01-2017 11:1719-01-2017 11:17Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
z 3