Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 183
z 19
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/B/0002Decyzja na wycinkę drzew - 2 szt.: czeremcha i kruszyna - Pl. Jedności narodu 5 PawłowiczkiLs.6114-1/0913-02-2009 10:0304-08-2011 11:31Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2007/A/0003Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej 5794 Pawłowiczki na działce nr 10/7 w ChróstachZRI-7327/D-Ś/1/200710-07-2007 11:4010-07-2007 09:44Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2008/A/0008BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI NACZĘSŁAWICE GM. PAWŁOWICZKIZRI-7625/D-Ś/5/200815-10-2008 12:3228-11-2008 09:51Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2008/B/0011Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi NaczesławiceZRI-7627/5/200828-11-2008 10:3828-11-2008 09:51Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2007/A/0001PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO (OBORY) PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA OBORĘ I BUDOWA BUDOWLI ROLNYCH.ZRI-7627/D-Ś/1/2006/200710-07-2007 08:0610-07-2007 07:29Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2007/B/0001postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i określające jego zakres dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku inwentarskiego (obory) przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na oborę i budowie budowli rolnych zlokalizowanej w Kózkach ul. Główna 67ZRI-7627/D-Ś/1/2006/200710-07-2007 09:3010-07-2007 07:32Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2007/B/0002Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej 5794 „Pawłowiczki”ZRI-7627/D-Ś/1/200710-07-2007 11:3710-07-2007 09:38Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2008/A/0005Przekształcenie zabudowań gospodarczych na warsztat mechaniczno-wulkanizacyjny w Pawłowiczkach, ul. Wyzwolenia 99ZRI-7627/D-Ś/1/200817-01-2008 11:4517-01-2008 10:49Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2008/B/0009Przekształcenie zabudowań gospodarczych na warsztat mechaniczno-wulkanizacyjny w Pawłowiczkach, ul. Wyzwolenia 99ZRI-7627/D-Ś/1/200803-03-2008 11:0303-03-2008 10:20Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2008/B/0008Przekształcenie zabudowań gospodarczych na warsztat mechaniczno-wulkanizacyjny w Pawłowiczkach, ul. Wyzwolenia 99ZRI-7627/D-Ś/1/200803-03-2008 11:0203-03-2008 10:20Urząd Gminy w Pawłowiczkach
z 19