Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2271
z 228
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
127/2014Postanowienie w sprawie pozytywnej opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa w granicach działek nr 1803/3, 1804/1, 1819, 1820, 1823, 1824, 1826, 1827 położonych przy ul. Dworcowej w HrubieszowieAG,6722.3.201412-08-2014 11:1912-08-2014 11:19Urząd Miasta HrubieszówRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu
242/2014Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta HrubieszowaAG.6720.1.201215-12-2015 13:5015-12-2015 13:50Urząd Miasta Hrubieszów*******
243/2014Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - przepisy ustalające między innymi przeznaczenie terenu oraz określające zasady jego zagospodarowania i zabudowy, ustalone przez Radę Miejską w Hrubieszowie w formie uchwałyAG.6720.1.201215-12-2015 13:5015-12-2015 13:50Urząd Miasta Hrubieszów*******
85/2017Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów.AG.6720.1.201705-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Urząd Miasta HrubieszówRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu
84/2017Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów.AG.6720.1.201705-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Urząd Miasta HrubieszówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
83/2017Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta HrubieszówAG.6720.1.201705-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Urząd Miasta Hrubieszów*******
82/2017Prognoza oddziaływania na środowisko - dot. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów.AG.6720.1.201705-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Urząd Miasta Hrubieszów*******
106/2017Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów zatwierdzona Uchwałą Nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 listopada 2017 roku.AG.6720.1.201705-12-2017 12:0405-12-2017 12:04Urząd Miasta Hrubieszów*******
32/2017Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta HrubieszowaAG.6722.1.201626-04-2017 08:3326-04-2017 08:33Urząd Miasta HrubieszówEkosystem Śląsk Biuro Konsultingowe Ochrony Środowiska
31/2017Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - "Polna - Basaja"AG.6722.1.201607-11-2017 08:3707-11-2017 08:37Urząd Miasta HrubieszówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
z 228