Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2271
z 228
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Pozytywna opinia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa w granicach działek Nr 1648/1, 1648/2 położonych przy ul. Dębowej i ul. Lipowej w HrubieszowieRDOŚ-06-WST.III7041/171/10/kl25-11-2010 13:0302-12-2010 08:11Urząd Miasta HrubieszówRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
1/2012Postanowienie rozstrzygające w sprawie obowiązku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:Przebudowa stanowisk transformatorów mocy TR1, TR2 w stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Hrubieszów zlokalizowanych na działkach 225 i 227/4 obrębu Sławęcin w Hrubieszowie.GMK.6220.9.201120-01-2012 09:3320-01-2012 09:33Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
1/2013Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości dz. nr 950/4 obrębu geodezyjnego Podgórze, położonej przy ul. Teresówka 32 w Hrubieszowie.GMK.6131.117.201214-01-2013 08:3914-01-2013 08:39Urząd Miasta HrubieszówBurmistrz Miasta Hrubieszowa
1/2015Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew i zakrzewienia z dz. nr 705 obrębu geodezyjnego Podgórze w HrubieszowieGMK.6131.1.201520-01-2015 12:2220-01-2015 12:22Urząd Miasta Hrubieszów*******
1/2016Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew z działki nr 1158 obrębu geodezyjnego Sławęcin, ul. Konopnickiej 16 w Hrubieszowie.GMK.6131.3.201626-01-2016 11:0926-01-2016 11:09Urząd Miasta Hrubieszów*******
1/2017Prognoza oddziaływania na środowisko - dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - dot. części terenów położonych przy ul. Armii Krajowej, Gen. Sikorskiego i Grabowieckiej.AG.6722.5.201610-04-2017 09:2110-04-2017 09:21Urząd Miasta Hrubieszów*******
1/2018Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z terenu działki nr 1252 obrębu geodezyjnego Sławęcin, położonej przy ul. Konopnickiej 99 w HrubieszowieGMK.6131.4.201818-01-2018 13:5318-01-2018 13:53Urząd Miasta Hrubieszów*******
1/2019Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa "Łany - Kolejowa" zatwierdzony uchwałą Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26.02.2019 r.AG.6722.11.201705-03-2019 08:3005-03-2019 08:30Urząd Miasta Hrubieszów*******
1/2020Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości dz. nr 254/2 obrębu geodezyjnego Sławęcin, położonej przy ul. Dziekanowskiej w HrubieszowieWGK.6131.1.2020.MT05-05-2021 12:2405-05-2021 12:24Urząd Miasta HrubieszówHANDLO-BUD Sp. z o.o. Sp. k.
1/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Józefa Piłsudskiego - Wyzwolenia”AG.6722.4.201927-01-2021 12:4627-01-2021 12:46Urząd Miasta HrubieszówAndrzej Starykiewicz
z 228