Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 173
z 18
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2011Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z połaci dachowej, z części wysokiej budynku nr 27 w Kompleksie 4310 Dziwnów, w Jednostce Wojskowej Nr 5018 oraz na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 854/95, obręb ewidencyjny Dziwnów.ZU-5027-6-8/2011/jw14-12-2011 12:4814-12-2011 12:48Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2011/A/0003Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wylotem WD-4 scieków opadowych z terenu stanowiska promowego nr 1 w Świnoujściu - do cieśniny Świny w km 4+567 toru wodnego Świnoujście - Szczecin, po wschodniej stronieNU-5027-12/2010/jw28-07-2011 11:3602-08-2011 07:16Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
19/2014Zmiana decyzji nakazującej usunięcie drzew i krzewów rosnących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry na działkach nr, nr: 1, 183, 38, 641 obręb Górzyca, nr 1 obręb Kostrzyn-Stare Miasto, nr 77 obręb Pławidło.OKI-5322/1-7-2/13/14-ew08-08-2014 13:4308-08-2014 13:43Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2011/A/0001Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wylotem W1 do ziemi mieszaniny ścieków "innych" z wodami opadowymi i roztopowymi, odprowadzanymi z terenu JW. 1965 Oleszno - kompleks koszarowy Bucierz Warsztaty, gmina Drawsko PomorskieNu-5027-5/2010/jw28-07-2011 11:1602-08-2011 07:15Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2011/A/0002Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce nr 133/1, obręb ewidencyjny Oleszno - kompleks koszarowy Bucierz Warsztaty, gmina Drawsko PomorskieNU 5027-6/2010/jw28-07-2011 11:2802-08-2011 07:15Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2/2011Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wylotem WD-4 ścieków opadowych z terenu stanowiska promowego nr 1 w Świnoujściu - do cieśniny Świny, w km 4+567 toru wodnego Świnoujście - Szczecin po wschodniej stronieNU-5027-12-5/2010/jw03-08-2011 12:5403-08-2011 11:07Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
14/2011Decyzja odmawiająca wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków (wód) opadowych wylotami W1 i W3 do ziemi z terenu Kompleksu koszarowego 7160 Ustronie Morskie - Punkt Bazowania w KolobrzeguZU-5027-1-10/2011/jw14-12-2011 13:2214-12-2011 13:22Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
13/2011Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków (wód) opadowych wylotem W2 do ziemi z terenu Kompleksu koszarowego 7160 Ustronie Morskie - Punkt Bazowania w Kołobrzegu.ZU-5027-1-11/2011/jw14-12-2011 13:0414-12-2011 13:04Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
6/2011Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Kompleksu Koszarowego 1587 w Jednostce Wojskowej nr 1223 w Koszalinie, do rowu przydrożnego na działce nr 397, obręb ewidencyjny 28 Miasto Koszalin.ZU-5027-3/2011/jw19-10-2011 08:4519-10-2011 08:54Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
3/2011Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce nr 133/1, obręb ewidencyjny Oleszno w JW.1965 Oleszno - kompleks koszarowy Bucierz Warsztaty, gmina Drawsko Pomorskie, składającego się z dwóch studni głębinowych Nr 1 i Nr 2, z przeznaczeniem na zaopatrzenie w wodę do spożycia oraz na cele bytowe i gospodarczeNU-5027-6-7/2010/jw03-08-2011 12:5703-08-2011 11:07Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z 18