Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2300366
z 230037
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
14/2017Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ośu „Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów firmy Instal Czudec Zakład Systemów Wentylacyjnych, Konstrukcyjnych i Odpylających Sp. z o.o. – Zakład w Czudcu przy ulicy Rzeszowskiej 35, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie w celu ograniczenia zagrożeń dla środowiska”.OS.6220.5.201722-05-2018 08:2022-05-2018 08:20Urząd Gminy w CzudcuWójt Gminy Czudec
13/2017Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów firmy Instal Czudec Zakład Systemów Wentylacyjnych, Konstrukcyjnych i Odpylających Sp. z o.o. – Zakład w Czudcu przy ulicy Rzeszowskiej 35, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie w celu ograniczenia zagrożeń dla środowiska”.OS.6220.5.201722-05-2018 08:2022-05-2018 08:20Urząd Gminy w CzudcuWójt Gminy Czudec
12/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów firmy Instal Czudec Zakład Systemów Wentylacyjnych, Konstrukcyjnych i Odpylających Sp. z o.o. – Zakład w Czudcu przy ulicy Rzeszowskiej 35, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie w celu ograniczenia zagrożeń dla środowiska”.OS.6220.5.201722-05-2018 08:2022-05-2018 08:20Urząd Gminy w CzudcuInstal czudec ZSWKiO Sp. z o.o.
8/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 794 od km 30+400 do km 31+840 od m. Sierbowice do m. Dzwono – Sierbowice”IiR.6220.8.201822-05-2018 08:1822-05-2018 08:18Urząd Miasta i Gminy w PilicyZarząd Dróg Wojewódzkich
9/2018Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 794 od km 30+400 do km 31+840 od m. Sierbowice do m. Dzwono – Sierbowice”IiR.6220.8.201822-05-2018 08:1822-05-2018 08:18Urząd Miasta i Gminy w PilicyBurmistrz Miasta i Gminy Pilica
11/2017Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ośu „Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów firmy Instal Czudec Fąfara Sp. J. – Zakład w Czudcu przy ulicy Rzeszowskiej 37B, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie w celu ograniczenia zagrożeń dla środowiska”.OS.6220.4.201722-05-2018 08:1122-05-2018 08:11Urząd Gminy w CzudcuWójt Gminy Czudec
10/2017Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów firmy Instal Czudec Fąfara Sp. J. – Zakład w Czudcu przy ulicy Rzeszowskiej 37B, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie w celu ograniczenia zagrożeń dla środowiska”.OS.6220.4.201722-05-2018 08:1122-05-2018 08:11Urząd Gminy w CzudcuWójt Gminy Czudec
9/2017Wniosoek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów firmy Instal Czudec Fąfara Sp. J. – Zakład w Czudcu przy ulicy Rzeszowskiej 37B, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie w celu ograniczenia zagrożeń dla środowiska”.OS.6220.4.201722-05-2018 08:1122-05-2018 08:11Urząd Gminy w CzudcuINSTAL CZUDEC FĄFARA SP.J.
820/2018Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa hali Lapatury Ceramika Tubądzin w Ozorkowie, powiecie zgierskim, województwie łódzkim"nie dotyczy22-05-2018 08:1022-05-2018 08:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
172/2018Decyzja DOŚ-III.7221.5.2018.MWr z dnia 16 maja 2018 r., udzielająca Pani Danucie i Panu Bogusławowi Pawliszyn pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji chlewni, zlokalizowanej w Dąbrowie, gm. Świerczów.DOŚ-III.7221.5.2018.MWr22-05-2018 08:0622-05-2018 08:06Urząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami
z 230037