Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2876427
z 287643
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
682/2023WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd kruka zwyczajnego, znajdujących się na słupach energetycznych zlokalizowanych na działkach o numerach 316 i 322 obręb Gryżyce, gmina Żagań, w związku z realizacją inwestycji pod nazwą "Modernizacja linii 220 kV Mikułowa-Leśniów".WPN-I.6401.282.2023.DM29-05-2023 13:1229-05-2023 13:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE Spółka Akcyjna
671/2023WNIOSEK o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w odniesieniu do chronionych gatunków roślin w województwie lubuskim, tj. przetrzymywania i posiadania okazów gatunków, zbywania okazów gatunków, umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego gatunku jarząb brekinia na szkółce leśnej Bobrówko.WPN-I.6400.26.2023.DM29-05-2023 13:1229-05-2023 13:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Nadleśnictwo Torzym
683/2023DECYZJA zezwalająca Nadleśnictwu Torzym na przetrzymywanie i posiadanie okazów gatunku jarzęba brekinii Sorbus torminalis, zbywanie okazów tego gatunku oraz umyślne wprowadzanie do środowiska przyrodniczego sadzonek jarzęba brekinii Sorbus torminalis, na terenie Szkółki Leśnej Bobrówko, działka nr 7039/1, adres leśny 14-13-3-9-39-g-00 w ilości 1,895 kg nasion na powierzchni 4 arów, w celu realizacji zadań związanych z „Programem ochrony i restytucji jarzęba brekinii”.WPN-I.6400.26.2023.DM29-05-2023 13:1229-05-2023 13:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
124/2023WNIOSEK O WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI ROLNEJBS.6124.27.2023.VI29-05-2023 13:0729-05-2023 13:07Starostwo Powiatowe w Sławnie*******
125/2023DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA WYŁĄCZENIe GRUNTÓW ROLNYCHBS.6124.27.2023.VI29-05-2023 13:0729-05-2023 13:07Starostwo Powiatowe w SławnieSTAROSTA SŁAWIEŃSKI
53/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 33/9, obręb MałkinieR.613.37.202329-05-2023 13:0129-05-2023 13:01Starostwo Powiatowe w EłkuWójt Gminy Ełk
54/2023Zezwolenie na usunięcie 4 drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 33/9, obręb MałkinieR.613.37.202329-05-2023 13:0129-05-2023 13:01Starostwo Powiatowe w EłkuStarosta Ełcki
55/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce komunalnej stanowiącej własność Gminy Ełk, oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/2, położonej w obrębie geodezyjnym Szeligi-BuczkiR.613.44.202329-05-2023 13:0129-05-2023 13:01Starostwo Powiatowe w EłkuWójt Gminy Ełk
56/2023Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce komunalnej stanowiącej własność Gminy Ełk, oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/2, położonej w obrębie geodezyjnym Szeligi-BuczkiR.613.44.202329-05-2023 13:0129-05-2023 13:01Starostwo Powiatowe w EłkuStarosta Ełcki
57/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na działkach komunalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Ełk, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 829/116 i 295/23, obręb Ełk 3, zlokalizowanych przy ul. Grodzieńskiej i przy ul. Gdańskiej w EłkuR.613.46.202329-05-2023 13:0129-05-2023 13:01Starostwo Powiatowe w EłkuPrezydent Miasta Ełk
z 287643