Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2689475
z 268948
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
995/2021Zgłoszenie przebudowy grobli wraz z mnichem upustowym w ramach modernizacji zbiornika retencyjnego „Głęboki” w leśnictwie Łabędy w gminie Zbrosławice, na gruntach Nadleśnictwa Brynek w miejscowości PrzezchlebieWPN.670.93.202122-10-2021 19:4722-10-2021 19:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek
703/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk ptaków (jerzyka, wróbla domowego i kawki) w związku z termomodernizacją budynku ul. Fitelberga 35-41 TychyWPN.6401.281.202122-10-2021 19:3722-10-2021 19:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ROM IV w Tychach
994/2021Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej w Tychach na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania w stosunku do 8 osobników jerzyka, 6 osobników wróbla i 2 osobników kawki poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fitelberga 35-41 w TychachWPN.6401.281.202122-10-2021 19:3622-10-2021 19:36Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
992/2021Decyzja zezwalająca Politechnice Śląskiej na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania w odniesieniu do wszystkich osobników wróbla oraz kopciuszka występujących w obrębie budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 w Gliwicach, poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanychWPN.6401.303.202122-10-2021 19:3122-10-2021 19:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
834/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenia niezasiedlonego gniazda, w związku z wycinką drzewa robinia akacjowa w Katowicach przy ul. Mysłowicka 35WPN.6401.334.202122-10-2021 19:3022-10-2021 19:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachŚląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o. w Katowicach
993/2021Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mysłowickiej 35 w Katowicach na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd w odniesieniu do 1 pary kosa, w związku z planowaną wycinką 1 szt. robinii akacjowej, rosnącej na terenie działki o numerze 3590/55, przy ul. Mysłowickiej 35 w KatowicachWPN.6401.334.202122-10-2021 19:3022-10-2021 19:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
768/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi wróbla oraz kawki w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Skłodowskiej 7 w GliwicachWPN.6401.303.202122-10-2021 19:1722-10-2021 19:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPolitechnika Śląska w Gliwicach
1578/2021Decyzja zezwalająca na umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień jerzyka (Apus apus)OP-I.6401.340.2021.AF22-10-2021 17:5422-10-2021 17:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1577/2021Wniosek o zezwolenie na umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień jerzyka (Apus apusOP-I.6401.340.2021.AF22-10-2021 17:5422-10-2021 17:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieKlasztor Sióstr Dominikanek
1580/2021Decyzja zezwalająca na zniszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem wychowu młodych, odpoczynku, na zniszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, na umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień, na umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych jerzyka (Apus apus), wróbla (Passer domesticus), sikory bogatki (Parus major) oraz kawki (Corvus monedula)OP-I.6401.343.2021.AF22-10-2021 17:5422-10-2021 17:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 268948