Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2319954
z 231996
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
135/2018Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji z dn 22.07.2013 r. znak: GK.I.7032.9.2013 udzielającej zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w związku z zakończeniem prowadzenia przedmiotowej działalności na terenie miasta GrudziądzGK-I.6233.7.201817-07-2018 13:3217-07-2018 13:32Urząd Miejski GrudziądzTIP-TOP Jacek Urbanowski
134/2018wniosek o wygaśnięcie decyzji udzielającej zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w związku z zakończeniem prowadzenia przedmiotowej działalności na terenie miasta GrudziądzaGK-I.6233.7.201817-07-2018 13:3217-07-2018 13:32Urząd Miejski GrudziądzTIP-TOP Jacek Urbanowski
268/2018Zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówKZ-03.6131.66.2018.NP17-07-2018 13:3017-07-2018 13:29Urząd Miasta KrakowaMiejski Konserwator Zabytków
269/2018Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleniKZ-03.4125.11.71.2018.NP17-07-2018 13:2917-07-2018 13:29Urząd Miasta KrakowaMiejski Konserwator Zabytków
1000/2018Postanowienie o odstępstwie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOŚ-IV-UI.6220.51.2017.PBO17-07-2018 13:2917-07-2018 13:29Urząd Miasta Stołecznego WarszawyPrezydent m.st. Warszawy
525/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie zieleniWŚ.II.6131.379.201817-07-2018 13:2817-07-2018 13:28Urząd Miejski w GdańskuPrezydent Miasta Gdańska
524/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie zieleniWŚ.II.6131.378.201817-07-2018 13:2617-07-2018 13:26Urząd Miejski w GdańskuPrezydent Miasta Gdańska
4/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaOŚ-IV-UI.6220.51.2017.PBO17-07-2018 13:2417-07-2018 13:24Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBP Europa SE Oddział w Polsce
531/2018Wniosek na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.OŚ.6120.02.2018.0117-07-2018 13:2417-07-2018 13:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuWójt Gminy Bolesławiec
532/2018Zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną.WPN.6401.256.2018.MR17-07-2018 13:2417-07-2018 13:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z 231996