Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2759741
z 275975
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2021Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 26.10.2021 r. , znak OS.6220.4.2021.AJ o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Łączany-Wiślisko” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Łączany-Wiślisko”, na działkach nr 1, 3 i 4 obręb Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskieOŚ.6220.4.2021.AJ23-05-2022 10:0623-05-2022 10:06Urząd Gminy BrzeźnicaWójt Gminy Brzeźnica
6/2021Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 12.10.2021 r.znak: OŚ.6220.4.2021.AJ o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego w Przasnyszu do udziału na prawach strony w postępowaniu dotyczącym wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Łączany-Wiślisko” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Łączany-Wiślisko”, na działkach nr 1, 3 i 4 obręb Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskie.OŚ.6220.4.2021.AJ23-05-2022 10:0623-05-2022 10:06Urząd Gminy BrzeźnicaWójt Gminy Brzeźnica
12/2021Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.KR.ZZŚ.2.435.198.2021.JC/PK23-05-2022 10:0623-05-2022 10:06Urząd Gminy BrzeźnicaDyrektor Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
5/2021Postanowienie dopuszczające Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego w Przasnyszu do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Łączany-Wiślisko” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Łączany-Wiślisko”, na działkach nr 1, 3 i 4 obręb Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskie.OŚ.6220.4.2021.AJ23-05-2022 10:0623-05-2022 10:06Urząd Gminy BrzeźnicaWójt Gminy Brzeźnica
11/2021Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 25.03.2022 r. , znak OS.6220.4.2021.AJ o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Łączany-Wiślisko” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Łączany-Wiślisko”, na działkach nr 1, 3 i 4 obręb Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskieOŚ.6220.4.2021.AJ23-05-2022 10:0623-05-2022 10:06Urząd Gminy BrzeźnicaWójt Gminy Brzeźnica
3/2021Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 01.09.2021 r.znak: OŚ.6220.4.2021.AJ o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Łączany-Wiślisko” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Łączany-Wiślisko”, na działkach nr 1, 3 i 4 obręb Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskie.OŚ.6220.4.2021.AJ23-05-2022 10:0623-05-2022 10:06Urząd Gminy BrzeźnicaWójt Gminy Brzeźnica
10/2021Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 24.02.2022 r. , znak OS.6220.4.2021.AJ o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Łączany-Wiślisko” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Łączany-Wiślisko”, na działkach nr 1, 3 i 4 obręb Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskieOŚ.6220.4.2021.AJ23-05-2022 10:0523-05-2022 10:05Urząd Gminy BrzeźnicaWójt Gminy Brzeźnica
2/2021Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 09.07.2021 r.znak: OŚ.6220.4.2021.AJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Łączany-Wiślisko” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Łączany-Wiślisko”, na działkach nr 1, 3 i 4 obręb Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskie.OŚ.6220.4.2021.AJ23-05-2022 10:0523-05-2022 10:05Urząd Gminy BrzeźnicaWójt Gminy Brzeźnica
1/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Łączany-Wiślisko” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Łączany-Wiślisko”, na działkach nr 1, 3 i 4 obręb Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskie.OŚ.6220.4.2021.AJ23-05-2022 10:0523-05-2022 10:05Urząd Gminy BrzeźnicaPrzedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Spółka z o.o.
13/2021Postanowienie z dnia 11.04.2022r. znak: OŚ.6220.4.2021.AJ Wójta Gminy Brzeźnica stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz szczegółowo ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Łączany-Wiślisko” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Łączany-Wiślisko”, na działkach nr 1, 3 i 4 obręb Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskieOŚ.6220.4.2021.AJ23-05-2022 10:0523-05-2022 10:05Urząd Gminy BrzeźnicaWójt Gminy Brzeźnica
z 275975