Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2280678
z 228068
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
13/2018Zarządzenie Burmistrza Miasta Rumi o przyjęciu zarządzenia Nr 1683.62.2018 z 16.02.2018r. w sprawie przyjęcia projektu mpzp dla obszaru położonego w Rumi w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców - ETAP I wraz z prognozą środowiskową19-03-2018 15:1919-03-2018 15:19Urząd Miasta w RumiBurmistrz Miasta Rumi
15/2018Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.8.201819-03-2018 15:1419-03-2018 15:14Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
14/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.8.201819-03-2018 15:1419-03-2018 15:14Urząd Miasta i Gminy we WrześniSpółdzielnia Mieszkaniowo- Administracyjno- Usługowa w Sokołowie
292/2018Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoWOOŚ.4260.12.5.2017.PM19-03-2018 15:1319-03-2018 15:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
935/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Jarocin"WOOŚ.4260.12.5.2017.PM19-03-2018 15:1319-03-2018 15:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGmina Jarocin
293/2018Uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.4221.2.4.2018.AK19-03-2018 15:1319-03-2018 15:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
14/2018Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Jagiellońska 17” w Bydgoszczy23319-03-2018 15:1319-03-2018 15:13Urząd Miasta BydgoszczyMiejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy
28/2018Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 522, polegająca na przebudowie skrzyżowania w Mikołajkach Pomorskich.WI-II.7820.23.2017.MKH19-03-2018 15:1219-03-2018 15:12Pomorski Urzad WojewódzkiZarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
832/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaOŚ-IV-UII.6220.34.2017.JKO19-03-2018 15:1019-03-2018 15:10Urząd Miasta Stołecznego Warszawy„BOKSERSKA KG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA
434/2018Postanowienie o odstępstwie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOŚ-IV-UII.6220.34.2017.JKO19-03-2018 15:1019-03-2018 15:10Urząd Miasta Stołecznego WarszawyPrezydent m.st. Warszawy
z 228068