Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2878637
z 287864
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
341/2023Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 7 szt. drzewDK-KOŚ.6131.139.202306-06-2023 08:2006-06-2023 08:20Urząd Miasta ChełmWspólnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Nr 1
340/2023Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewDK-KOŚ.6131.139.202306-06-2023 08:2006-06-2023 08:20Urząd Miasta ChełmWspólnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Nr 1
310/2023(GK) Decyzja na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.479.202306-06-2023 08:1606-06-2023 08:16Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
311/2023(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.479.202306-06-2023 08:1606-06-2023 08:16Urząd Miasta LublinFundacja Bank Żywności w Lublinie
6/2022Wniosek o wydanie decyzji dla Pracowni Szkła i Ceramiki "ZAJDEL" w KrośnieKSL.6220.1.2022.MF06-06-2023 08:1306-06-2023 08:13Urząd Miasta KrosnaPracownia Szkła i Ceramiki "ZAJDEL"
13/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Pracowni Szkła i Ceramiki "ZAJDEL" w KrośnieKSL.6220.1.2022.MF06-06-2023 08:1306-06-2023 08:13Urząd Miasta KrosnaPrezydent Miasta Krosna
113/2023Pozwolenie i zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówZN-III.5146.454.202206-06-2023 08:1206-06-2023 08:12Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w KrakowieWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
31/2023Budowa Farmy Fotowoltaicznej PV Wojska 2 o mocy do 2 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 504/3 obręb 0010 Wojska, gmina Tworóg, powiat Tarnogórski, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynami energiiOŚ.62020.2.202306-06-2023 08:1006-06-2023 08:10Urząd Gminy WielowieśNG PV 10 Sp. z o.o.
339/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachDK-KOŚ.6220.11.202306-06-2023 08:0606-06-2023 08:06Urząd Miasta ChełmZDI Sp. z o.o.
69/2023Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytopu aluminium (PZ 129/2007 ze zmianami).DOS-I-I.7222.46.2023.KN06-06-2023 08:0406-06-2023 08:04Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoEuropean Brakes and Chassis Components Sp. z o.o.
z 287864