Logo strony
Logo strony 2
Karta nr 704/2022, Szablon Od 16.11.2010
Numer karty/rok
704/2022
Decyzje
  • Inne
  • Ochrona kopalin
  • Ochrona powierzchni ziemi
  • Ochrona powietrza
  • Ochrona przed hałasem
  • Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
  • Ochrona wód
  • Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedłużenia ulicy Zelwerowicza na odcinku od ulicy Bohaterów Września do ulicy Sławinkowskiej w Lublinie
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Województwo:lubelskiePowiat:LublinGmina:Lublin
OŚ-OD-I.6220.9.2021
Nazwa Prezydent Miasta Lublin
Typ Inny
Ulica Pl. Króla Władysława Łokietka 1
Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość Lublin
Kod Pocztowy 20-109
Poczta Lublin
Regon
Nip
Urząd Urząd Miasta Lublin
Grupa użytkowników Wydział Ochrony Środowiska Urząd MIasta Lublin (DŚ)
Ulica Tomasza Zana
Numer domu 38
Numer lokalu
Miejscowość Lublin
Kod Pocztowy 20-601
Poczta
Email
Telefon 81 466 26 22
Miejsce przechowywania pokój 101
NIE
NIE
Opublikowane wersje
Numer
Nazwa dokumentu
Status
Wersja Osoba publikująca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
704/2022Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedłużenia ulicy Zelwerowicza na odcinku od ulicy Bohaterów Września do ulicy Sławinkowskiej w Lublinieopublikowany1Anna Głąbicka03-10-2022 08:5603-10-2022 08:5703-10-2022 08:57