Logo strony
Logo strony 2
Karta nr 85/2018, Szablon Od 16.11.2010
Numer karty/rok
85/2018
Wnioski o wydanie decyzji

  • Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek na wycinkę 490 szt. drzew i 9351 m2 krzewów przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze, w związku z zagospodarowaniem terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka - Gęśnik na cele parku miejskiego "Park Odkrywców"

Wycinka drzew i krzewów

Województwo:lubuskiePowiat:Zielona Góra

DW.II.7120.1.34.2018

Nazwa Prezydent Miasta Zielona Góra
Typ Inny
Ulica Podgórna
Numer domu 22
Numer lokalu
Miejscowość Zielona Góra
Kod Pocztowy 65-424
Poczta Zielona Góra
Regon
Nip

01-02-2018Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Grupa użytkowników Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi
Ulica Podgórna
Numer domu 5
Numer lokalu
Miejscowość Zielona Góra
Kod Pocztowy 65-057
Poczta
Email
Telefon
Miejsce przechowywania pokój 216/Starostwo


NIE

NIE
Opublikowane wersje
Numer
Nazwa dokumentu
Status
Wersja Osoba publikująca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
85/2018Wniosek na wycinkę 490 szt. drzew i 9351 m2 krzewów przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze, w związku z zagospodarowaniem terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka - Gęśnik na cele parku miejskiego "Park Odkrywców"opublikowany1Ryszard Orzechowski19-02-2018 13:4919-02-2018 13:5019-02-2018 13:50
Obszar, którego dokument dotyczy