Logo strony
Logo strony 2
Karta nr 120/2011, Szablon Od 16.11.2010
Numer karty/rok
120/2011
Decyzje

  • Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzew

Zezwolenie na wycięcie drzew: gatunku lipa sz. 3, gatunku jarząb sz. 11, gatunku jesion sz. 2, gatunku klon sz. 5 z pasa drogowego nr 64.

Województwo:podlaskiePowiat:łomżyńskiGmina:Wizna

GK.6131.48.2011

Nazwa Wójt Gminy Wizna
Typ Inny
Ulica pl.Kpt.Raginisa
Numer domu 35
Numer lokalu
Miejscowość Wizna
Kod Pocztowy 18-430
Poczta Wizna
Regon
Nip27-12-2011

Urząd Urząd Gminy Wizna
Grupa użytkowników Cały urząd
Ulica Raginisa
Numer domu 35
Numer lokalu
Miejscowość Wizna
Kod Pocztowy 18-430
Poczta
Email
Telefon 086 219 60 18 w.31
Miejsce przechowywania Referat Inwestyscji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pokój nr. 11


NIE

NIE
Opublikowane wersje
Numer
Nazwa dokumentu
Status
Wersja Osoba publikująca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
120/2011Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzewopublikowany1Aleksandra Armo30-12-2011 14:1530-12-2011 14:1630-12-2011 14:16
Obszar, którego dokument dotyczy