Logo strony
Logo strony 2
Karta nr 119/2011, Szablon Od 16.11.2010
Numer karty/rok
119/2011
Wnioski o wydanie decyzji
  • Ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew: gatunku lipa sz. 3, gatunku jarząb sz. 11, gatunku jesion sz. 2, gatunku klon sz. 5 z pasa drogowego nr 64.
Województwo:podlaskiePowiat:łomżyńskiGmina:Wizna
GK.6131.48.2011
Nazwa generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku , Rejon w Łomży
Typ Inny
Ulica Sikorskiego 156
Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość ŁOMŻA
Kod Pocztowy 18-400
Poczta Łomża
Regon
Nip
28-11-2011
Urząd Urząd Gminy Wizna
Grupa użytkowników Cały urząd
Ulica Raginisa
Numer domu 35
Numer lokalu
Miejscowość Wizna
Kod Pocztowy 18-430
Poczta
Email
Telefon 086 219 60 18 w.31
Miejsce przechowywania Referat Inwestyscji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pokój nr. 11
NIE
NIE
Opublikowane wersje
Numer
Nazwa dokumentu
Status
Wersja Osoba publikująca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
119/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewopublikowany1Aleksandra Armo30-12-2011 14:0930-12-2011 14:1130-12-2011 14:11