Logo strony
Logo strony 2
Karta nr 114/2011, Szablon Od 16.11.2010
Numer karty/rok
114/2011
Decyzje
  • Ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzew
Zezwolenie na wycięcie drzew: gatunku klon sz. 4 z nieruchomości położonej we wsi Bronowo kol. Podkossacze.
Województwo:podlaskiePowiat:łomżyńskiGmina:Wizna
GK.6131.37.2011
Nazwa Wójt Gminy Wizna
Typ Inny
Ulica pl.Kpt.Raginisa
Numer domu 35
Numer lokalu
Miejscowość Wizna
Kod Pocztowy 18-430
Poczta Wizna
Regon
Nip
08-12-2011
Urząd Urząd Gminy Wizna
Grupa użytkowników Cały urząd
Ulica Raginisa
Numer domu 35
Numer lokalu
Miejscowość Wizna
Kod Pocztowy 18-430
Poczta
Email
Telefon 086 219 60 18 w.31
Miejsce przechowywania Referat Inwestyscji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pokój nr. 11
NIE
NIE
Opublikowane wersje
Numer
Nazwa dokumentu
Status
Wersja Osoba publikująca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
114/2011Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzewopublikowany1Aleksandra Armo29-12-2011 13:2029-12-2011 13:2129-12-2011 13:20