Logo strony
Logo strony 2
Karta nr 4/2018, Szablon Od 16.11.2010
Numer karty/rok
4/2018
Postanowienia

  • Ochrona powierzchni ziemi

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Budowie układu drogowego wraz z sieciami wodociągowo – kanalizacyjnymi na działkach nr geodezyjny 9, 131/24, 131/33, 139/15 i 139/16 w miejscowości Nowa Karczma, gm. Nowa Karczma"

Województwo:pomorskiePowiat:kościerskiGmina:Nowa Karczma

RPPGKiOŚ.600.1.9.2016.MM

Nazwa Urząd Gminy
Typ Inny
Ulica ul. Kościerska
Numer domu 9
Numer lokalu
Miejscowość Nowa Karczma
Kod Pocztowy 83-404
Poczta
Regon
Nip

12-04-2016

Nazwa Urząd Gminy
Typ Inny
Ulica ul. Kościerska
Numer domu 9
Numer lokalu
Miejscowość Nowa Karczma
Kod Pocztowy 83-404
Poczta
Regon
Nip

12-04-2016

Urząd Urząd Gminy Nowa Karczma
Grupa użytkowników Cały urząd
Ulica Kościerska
Numer domu 9
Numer lokalu
Miejscowość Nowa Karczma
Kod Pocztowy 83-404
Poczta
Email
Telefon
Miejsce przechowywania Referat Planowanie Przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pok. 5


NIE

NIE
Skany dokumentów
Opublikowane wersje
Numer
Nazwa dokumentu
Status
Wersja Osoba publikująca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoopublikowany1Magdalena Marchewicz16-04-2018 13:2117-04-2018 09:1317-04-2018 09:13
Obszar, którego dokument dotyczy