Logo strony
Logo strony 2
Karta nr 1/2018, Szablon Od 16.11.2010
Numer karty/rok
1/2018
Wnioski o wydanie decyzji

  • Ochrona powierzchni ziemi

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa układu drogowego wraz z sieciami wodociągowo – kanalizacyjnymi na działkach nr geodezyjny 9, 131/24, 131/33, 139/15 i 139/16 w miejscowości Nowa Karczma, gm. Nowa Karczma

Województwo:pomorskiePowiat:kościerskiGmina:Nowa Karczma

Nie dotyczy

Nazwa Urząd Gminy
Typ Inny
Ulica ul. Kościerska
Numer domu 9
Numer lokalu
Miejscowość Nowa Karczma
Kod Pocztowy 83-404
Poczta
Regon
Nip

29-01-2016

Nazwa Urząd Gminy
Typ Inny
Ulica ul. Kościerska
Numer domu 9
Numer lokalu
Miejscowość Nowa Karczma
Kod Pocztowy 83-404
Poczta
Regon
Nip

29-01-2016

Urząd Urząd Gminy Nowa Karczma
Grupa użytkowników Cały urząd
Ulica Kościerska
Numer domu 9
Numer lokalu
Miejscowość Nowa Karczma
Kod Pocztowy 83-404
Poczta
Email
Telefon
Miejsce przechowywania Referat Planowanie Przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pok. 5


NIE

NIE
Opublikowane wersje
Numer
Nazwa dokumentu
Status
Wersja Osoba publikująca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachopublikowany1Magdalena Marchewicz16-04-2018 12:2517-04-2018 09:1317-04-2018 09:13
Obszar, którego dokument dotyczy