Logo strony
Logo strony 2
Karta nr 1/2013, Szablon Od 16.11.2010
Numer karty/rok
1/2013
Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
  • Ochrona powierzchni ziemi
P R O J E K T ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BEJSCE
Pod pojęciem zmiany „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BEJSCE” należy rozumieć „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BEJSCE”, sporządzone w granicach administracyjnych Gminy Bejsce, w trybie i zakresie kreślonym postanowieniami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 647 z póżn. zm. ), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy / Dz. U. nr 118 z dnia 26 maja 2004 r./, oraz innych przepisów w szczególnych mających związek z przedmiotem opracowania.
Województwo:świętokrzyskiePowiat:kazimierskiGmina:Bejsce
BIDR 6720.1.2012
Typ Osoba fizyczna
Dane osoby PROBUDIM
15-02-2013
Nazwa Urząd Gminy Bejsce
Typ Inny
Ulica Bejsce
Numer domu 252
Numer lokalu
Miejscowość Bejsce
Kod Pocztowy 28-512
Poczta Bejsce
Regon 000531909
Nip 6621473689
04-07-2013
Urząd Urząd Gminy Bejsce
Grupa użytkowników Urząd Gminy
Ulica Bejsce
Numer domu 252
Numer lokalu pok. 9
Miejscowość Bejsce
Kod Pocztowy 28-512
Poczta Bejsce
Email ugbejsce@poczta.onet.pl
Telefon 413511010 wew 29
Miejsce przechowywania Pokój Nr 9
NIE
NIE
Cały dokument na Bip Bejsce
Opublikowane wersje
Numer
Nazwa dokumentu
Status
Wersja Osoba publikująca Data utworzenia Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2013P R O J E K T ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BEJSCEopublikowany1Leonard Wdowik22-10-2013 12:1823-10-2013 07:5523-10-2013 07:55