Wyszukiwanie  
Znak sprawy
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Nazwa dokumentu nd.
Dokument wytworzył nd.
Dokument zatwierdził nd.
Data dokumentu
oddond.
Data zatwierdzenia
oddond.
Data publikacji
oddo
Wyszukiwane słowo
Obszar nd.
Szablon
Wyniki wyszukiwania: 4581
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
671/2014raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:"Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania „Koncepcja skumulowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich"WOOŚ.4210.31.2013.BZ20-10-2014 10:5620-10-2014 10:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuproGEO Sp. z o.o.
344/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w węźle Trzebnica"WOOŚ.4210.31.2013.BZ20-10-2014 10:5620-10-2014 10:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuDolnośląska Służba Dróg i Kolei
357/2013Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w węźle Trzebnica w ramach zadania "Koncepcja skumulowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik ŚląskichWOOŚ.4210.31.2013.BZ.1020-10-2014 10:5620-10-2014 10:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuGmina Kąty Wrocławskie
374/2014Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa wydzielonej trasy ekologicznego transportu zbiorowego we Wrocławiu – METROBUS” – w zakresie trasy METROBUSU wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczowąWOOŚ.4210.23.2014.BZ.416-10-2014 11:2616-10-2014 11:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
670/2014Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: "Budowa wydzielonej trasy ekologicznego transportu zbiorowego we Wrocławiu - METROBUS"WOOŚ.4210.23.2014.BZ16-10-2014 11:2616-10-2014 11:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuTRAKT sp z o.o. sp. k.
251/2014wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa wydzielonej trasy ekologicznego transportu zbiorowego we Wrocławiu - METROBUSWOOŚ.4210.23.2014.BZ16-10-2014 11:2616-10-2014 11:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuWrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
669/2014Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Farmy Elektrowni Wiatrowych "FEW Ścinawa" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie gmin Ścinawa i Rudna, pow. lubiński, woj. dolnośląskieWOOŚ.4210.39.2014.PS07-10-2014 13:2707-10-2014 13:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuAgro Trade Grzegorz Bujak
668/2014Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa gazociągu w/c DN 100 MOP 8,4 MPa stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu w/c Jeleniów-Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach Budowy Gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa Dolnośląskiego"WOOŚ.4210.30.2014.MS07-10-2014 12:1207-10-2014 12:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
509/2014Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa gazociągu w/c DN 100 MOP 8,4 MPa stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu w/c Jeleniów-Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach Budowy Gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa Dolnośląskiego”WOOŚ.4210.30.2014.MS07-10-2014 12:1207-10-2014 12:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
661/2014Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r., w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasmo Krowiarki PLH020019.06-10-2014 13:1506-10-2014 13:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Strona 1