Wyszukiwanie  
Znak sprawy
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Nazwa dokumentu nd.
Dokument wytworzył nd.
Dokument zatwierdził nd.
Data dokumentu
oddond.
Data zatwierdzenia
oddond.
Data publikacji
oddo
Wyszukiwane słowo
Obszar nd.
Szablon
Wyniki wyszukiwania: 4428
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
509/2014Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa gazociągu w/c DN 100 MOP 8,4 MPa stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu w/c Jeleniów-Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach Budowy Gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa Dolnośląskiego”WOOŚ.4210.30.2014.MS30-07-2014 08:5730-07-2014 08:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
508/2014wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa obwodu utrzymania Bolków przy projektowanej drodze ekspresowej S-3 Legnica (A4) – LubawkaWOOŚ.4200.3.2014.BZ28-07-2014 14:4628-07-2014 14:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
283/2014Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa dwóch elektrowni wiatrowych Park Bardo 1576WOOŚ.4210.24.2014.AMK18-07-2014 13:2918-07-2014 13:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuWindprojekt Sp. z o.o. sp.k.
505/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia ooś - Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 5,0 MW na działce nr 172/8 w miejscowości Ratowice wraz z infrastrukturą towarzyszącąWOOŚ.4210.21.2014.AMK.518-07-2014 13:2618-07-2014 13:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
223/2014Wniosek o wydanie decyzji - Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 5,0 MW na działce nr 172/8 w miejscowości Ratowice wraz z infrastrukturą towarzyszącąWOOŚ.4210.21.2014.AMK18-07-2014 13:2618-07-2014 13:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
288/2014Postanowienie o braku obowiązku oceny oddziaływania na środowisko - Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 5,0 MW na działce nr 172/8 w miejscowości Ratowice wraz z infrastrukturą towarzyszącąWOOŚ.4210.21.2014.AMK.218-07-2014 13:2618-07-2014 13:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
503/2014Zgłoszenie eksploatacji instalacji do przeładunku i magazynowania paliw na działce o nr ew. 58/2, zlokalizowanej na terenie jednostki wojskowej K-2245 w GłogowieWOOŚ.4701.14.2014.PO18-07-2014 10:0418-07-2014 10:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuBiuro Projektów i Obsługi Inwestycji "ATLANT" S.C.Marcin Matheja i Krzysztof Zienć
504/2014Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa dwóch elektrowni wiatrowych »Park Bardo 1576« wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych w obrębie miejscowości Potworów, gmina BardoWOOŚ.4210.24.2014.AMK18-07-2014 09:0718-07-2014 09:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
501/2014Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne pn.:Radiostacja TWR rezerwowa na BDP, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Granicznej 190 - Port Lotniczy Wrocław (działka nr 1/80)WOOŚ.4701.2.2014.AG.210-07-2014 16:4110-07-2014 16:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuPolska Agnecja Żeglugi Powietrznej
500/2014Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne pn.: Radiostacja rezerwowa na TWR,zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Granicznej 190 - Port Lotniczy Wrocław (działka nr 1/12)WOOŚ.4701.2.2014.AG.210-07-2014 16:3810-07-2014 16:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuPolska Agnecja Żeglugi Powietrznej
Strona 1