Wyszukiwanie  
Znak sprawy
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Nazwa dokumentu nd.
Dokument wytworzył nd.
Dokument zatwierdził nd.
Data dokumentu
oddond.
Data zatwierdzenia
oddond.
Data publikacji
oddo
Wyszukiwane słowo
Obszar nd.
Szablon
Wyniki wyszukiwania: 4564
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
646/2014Zgłoszenie instalacji- przenośny, naziemny zbiornik na olej napędowy o pojemności 3,5 m3, usytuowany we Wrocławiu na działce nr 4/128 obręb PołudnieWOOŚ.4701.15.2014.AG16-09-2014 15:1816-09-2014 15:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuPKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
642/2014Zarządzenie Nr Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2014 r., w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Konradowie PLH02000810-09-2014 13:5110-09-2014 13:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
643/2014Zarządzenie Nr Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2014 r., w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie PLH02001110-09-2014 13:5110-09-2014 13:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
644/2014Zarządzenie Nr Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2014 r., w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie PLH02001110-09-2014 13:5110-09-2014 13:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
645/2014Zarządzenie Nr publikowane w Dzienniku Urzędowym województwa dolnośląskiego, poz. 3521 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2014 r.10-09-2014 13:5110-09-2014 13:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
638/2014Wniosek w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, na działce nr 250/3 w miejscowości Biedaszków Wielki, gmina Trzebnica.10-09-2014 12:2410-09-2014 12:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
639/2014Postanowienie w sprawie stwierdzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, na działce nr 250/3 w miejscowości Biedaszków Wielki, gmina Trzebnica.WPN.43.67.2014.KR.110-09-2014 12:2410-09-2014 12:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
640/2014Wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne - na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych dla zadania pn. „Konserwacja Kanału Stawnik, gm. Żmigród”.W-ME-4213/96/1410-09-2014 12:2410-09-2014 12:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuDolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
641/2014Postanowienie w sprawie stwierdzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla zadania pn. „Konserwacja Kanału Stawnik, gm. Żmigród”.WPN.43.62.2014.AK.110-09-2014 12:2410-09-2014 12:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
633/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja miejskich sieci ciepłowniczych w Legnicy"WOOŚ.4210.32.2014.JNK.610-09-2014 11:2810-09-2014 11:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Strona 1