Wyszukiwanie  
Znak sprawy
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Nazwa dokumentu nd.
Dokument wytworzył nd.
Dokument zatwierdził nd.
Data dokumentu
oddond.
Data zatwierdzenia
oddond.
Data publikacji
oddo
Wyszukiwane słowo
Obszar nd.
Szablon
Wyniki wyszukiwania: 4585
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
675/2014Postanowienie z dnia 31 października 2014 r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiecie trzebnickim i milickim"WOOŚ.4210.19.2014.MS.1031-10-2014 09:5331-10-2014 09:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
224/2014Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiecie trzebnickim i milickim”,WOOŚ.4210.19.2014.MS31-10-2014 09:5331-10-2014 09:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuBurmistrz Obornik Śląskich
674/2014Wniosek z dnia 22 lipca 2014 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: "Budynki biurowo - usługowego wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, przy ul. Suchej we Wrocławiu, działki nr ew. 4/15, 4/17, AM-13., obr. PołudnieWOOŚ.4210.42.2014.JS30-10-2014 09:2730-10-2014 09:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuArcad Sp. z o.o., Spółka Komandytowo-Akcyjna
673/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa parku elektrowni wiatrowych „Legnickie Pole 2233” o łącznej mocy do 6,0 MWWOOŚ.4210.8.2013.AMK.2430-10-2014 08:2330-10-2014 08:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
176/2013Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa parku elektrowni wiatrowych Legnickie Pole 2233WOOŚ.4210.8.2013.AMK.530-10-2014 08:2330-10-2014 08:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuGmina Kąty Wrocławskie
177/2013Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa parku elektrowni wiatrowych Legnickie Pole 2233WOOŚ.4210.8.2013.AMK30-10-2014 08:2330-10-2014 08:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
175/2013wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa parku elektrowni wiatrowych Legnickie Pole 2233WOOŚ.4210.8.2013.AMK30-10-2014 08:2330-10-2014 08:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
672/2014Wniosek z dnia 23 października 2014 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi ekspresowej S-8 Wrocław (Psie Pole) - Syców polegającej na budowie obwodu utrzymania drogi ekspresowej na węźle Gęsia GórkaWOOŚ.4200.5.2014.JS29-10-2014 13:5129-10-2014 13:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
671/2014raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:"Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w Węźle Trzebnica w ramach zadania „Koncepcja skumulowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy Obornik Śląskich"WOOŚ.4210.31.2013.BZ20-10-2014 10:5620-10-2014 10:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuproGEO Sp. z o.o.
344/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Połączenie drogi wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Bukowice z drogą S5 w węźle Trzebnica"WOOŚ.4210.31.2013.BZ20-10-2014 10:5620-10-2014 10:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuDolnośląska Służba Dróg i Kolei
Strona 1