Wyszukiwanie  
Znak sprawy
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Nazwa dokumentu nd.
Dokument wytworzył nd.
Dokument zatwierdził nd.
Data dokumentu
oddond.
Data zatwierdzenia
oddond.
Data publikacji
oddo
Wyszukiwane słowo
Obszar nd.
Szablon
Wyniki wyszukiwania: 4547
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
823/2013decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa Linii 110 kV S-143 relacji GPZ R-183 Oleśnica – R2 CzechnicaWOOŚ.4210.11.2013.BZ.428-08-2014 15:0028-08-2014 15:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
630/2014Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa linii 110 kV S-143 relacji GPZ R-183 Oleśnica - R2 CzechnicaWOOŚ.4210.11.2013.BZ28-08-2014 15:0028-08-2014 15:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuEnergoprojekt Kraków SA
115/2013wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Przebudowa linii 110kV S-143 relacji GPZ R-183 Oleśnica - R2 CzechnicaWOOŚ.4210.11.2013.BZ28-08-2014 15:0028-08-2014 15:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuEnergoprojekt Kraków SA
629/2014postanowienie o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Zespół Elektrowni Wiatrowych Ruja Pilotaż" składającego się z 3 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturąWOOS.4210.27.2014.PO.727-08-2014 13:1927-08-2014 13:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
488/2014wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół Elektrowni Wiatrowych Ruja Pilotaż" składającego się z 3 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąWOOŚ.4210.27.2014.PO27-08-2014 13:1927-08-2014 13:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuGM Wind Sp. z o.o.
625/2014postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja miejskich sieci ciepłowniczych w Legnicy"WOOŚ.4210.32.2014.JNK.426-08-2014 13:3226-08-2014 13:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
221/2014Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Przebudowa wiaduktu drogowego nad linia kolejową Jelenia Góra- Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej w Jeleniej GórzeWOOŚ.4210.15.2014.BZ22-08-2014 15:2822-08-2014 15:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuDMK Inżynieria Sp. z o.o.
628/2014postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Jelenia Góra – Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej w Jeleniej Górze wraz z dojazdamiWOOŚ.42190.15.2014.BZ.822-08-2014 15:2822-08-2014 15:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
626/2014Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Usytuowanie przenośnego zbiornika na olej napędowy na działce nr 4/128, AM 42, obręb Wrocław MiastoWOOŚ.4210.25.2014.MC.420-08-2014 11:0720-08-2014 11:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
286/2014Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Usytuowanie przenośnego zbiornika na olej napędowy na działce nr 4/128, Am 42, obręb Wrocław Miasto"WOOŚ.4210.25.2014.MC20-08-2014 11:0720-08-2014 11:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuPKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
Strona 1