Wyszukiwanie  
Znak sprawy
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Typ urzędu
Nazwa urzędu
Nazwa dokumentu nd.
Dokument wytworzył nd.
Dokument zatwierdził nd.
Data dokumentu
oddond.
Data zatwierdzenia
oddond.
Data publikacji
oddo
Wyszukiwane słowo
Obszar nd.
Szablon
Wyniki wyszukiwania
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
323/2014decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewówOŚiGK-I.6131.00113.201431-07-2014 16:4431-07-2014 16:44Urząd Miasta Wodzisławia ŚląskiegoPrezydent Miasta
324/2014decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewówOŚiGK-I.6131.00115.201431-07-2014 16:4431-07-2014 16:44Urząd Miasta Wodzisławia ŚląskiegoPrezydent Miasta
325/2014decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewówOŚiGK-I.6131.00116.201431-07-2014 16:4431-07-2014 16:44Urząd Miasta Wodzisławia ŚląskiegoPrezydent Miasta
919/2014Postanowienie uzgadniające pozytywnie dla „Instalacji pojedynczej elektrowni wiatrowej w celu produkcji energii elektrycznej, konstrukcji placu manewrowego, zjazdu z drogi oraz budowie przyłącza do istniejącej trakcji SN, dz. nr 50/1, obręb Porąbka, gm. Trzyciąż”.OO.4242.45.2014.ASł31-07-2014 16:1031-07-2014 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
918/2014Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla „Instalacji pojedynczej elektrowni wiatrowej w celu produkcji energii elektrycznej, konstrukcji placu manewrowego, zjazdu z drogi oraz budowie przyłącza do istniejącej trakcji SN, dz. nr 50/1, obręb Porąbka, gm. Trzyciąż”.OO.4242.45.2014.ASł31-07-2014 16:1031-07-2014 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieAPWind Piotr Szymański
921/2014Postanowienie uzgadniające pozytywnie dla „Budowy garażu podziemnego wielostanowiskowego oraz naziemnych miejsc postojowych w ramach budowy budynku biurowego z drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach 489/29, 489/10, 489/26, 489/16, 489/27 obręb 5 Śródmieście przy ul. Przy Rondzie w Krakowie”.OO.4242.62.2014.ASł31-07-2014 16:1031-07-2014 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
920/2014Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla „Budowy garażu podziemnego wielostanowiskowego oraz naziemnych miejsc postojowych w ramach budowy budynku biurowego z drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach 489/29, 489/10, 489/26, 489/16, 489/27 obręb 5 Śródmieście przy ul. Przy Rondzie w Krakowie”.OO.4242.62.2014.ASł31-07-2014 16:1031-07-2014 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
923/2014Postanowienie uzgadniające pozytywnie dla „Budowy całorocznego centrum rekreacyjno- sportowego „Kopiec” w Libiążu”.OO.4242.61.2014.ASł31-07-2014 16:1031-07-2014 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
922/2014Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla „Budowy całorocznego centrum rekreacyjno- sportowego „Kopiec” w Libiążu”.OO.4242.61.2014.ASł31-07-2014 16:1031-07-2014 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieBiuro analiz ENVI-PRO
924/2014Wniosek o zezwolenie na chwytanie, chwilowe przetrzymywanie oraz na umyślne płoszenie i niepokojenie następujących chronionych gatunków zwierząt: 1. orzesznica (Muscardinus avellanarius), 2. popielica (Glis glis), w granicach Jurajskich Parków Krajobrazowych: Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, Dłubniański Park Krajobrazowy, Tenczyński Park Krajobrazowy, Rudniański Park Krajobrazowy oraz Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, w ramach realizacji projektu pn. „Inwentaryzacja i czynna ochrona popielicowatych (Gliridae) na obszarze Jury Krakowskiej – etap II: Działania Ochronne”.OP-I.6401.241.2014.MMr.31-07-2014 16:1031-07-2014 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieZespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
1326/2014Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.WŚ-I-6221.17.201431-07-2014 15:4531-07-2014 15:45Urząd Miejski w GdańskuPomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
Strona 1