Wyszukiwanie  
Znak sprawy
Rodzaj dokumentu
Temat dokumentu
Typ urzędu
Nazwa urzędu
Nazwa dokumentu nd.
Dokument wytworzył nd.
Dokument zatwierdził nd.
Data dokumentu
oddond.
Data zatwierdzenia
oddond.
Data publikacji
oddo
Wyszukiwane słowo
Obszar nd.
Szablon
Wyniki wyszukiwania
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
316/2014Pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego (komponenty dla przem.samoch.) firmy TRU-FLEX Sp. z o.o, .złożonego z hali produkcyjno-magazynowej z cz.socj.-biur., portierni, pompowni, zbiornika na wodę p.poż., stacji trafo, sieci zewn.: deszczowa, sanitarna, elektryczna, wodociągowa, gazowa; muru oporowego,placów manewrowowych z dojazdem, parkingów dla samochodów osob. z dojazdem i m-scem postoj. dla samoch. ciężar.z dojazdem, 2 zjazdów z drogi gminnej; z niezbędną infr.techn., w Zimnej Wódce przy ul. Europejskiej na dz.nr: 29/21, 29/23, 28/7, 26/3, 29/8, 26/1, 30/3, 28/2.UA.6740.1.274.2014.IS01-09-2014 13:0401-09-2014 13:04Starostwo Powiatowe w Strzelcach OpolskichStarosta Strzelecki
120/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów.GM-OŚ.6131.59.2014.PG01-09-2014 13:0301-09-2014 13:03Urząd Miasta w Chełmnie*******
121/2014Decyzja - Zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów.GM-OŚ.6131.59.2014.PG01-09-2014 13:0301-09-2014 13:03Urząd Miasta w ChełmnieBurmistrz Miasta Chełmna
553/2014wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówrok.6131.19.201401-09-2014 13:0001-09-2014 13:00Urząd Miasta Gdyni*******
554/2014decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówROK.6131.19.2014.KJ01-09-2014 13:0001-09-2014 13:00Urząd Miasta GdyniPREZYDENT MIASTA GDYNI
186/2014Zgłoszenie instalacji do przeładunku i magazynowania paliw płynnych.DOW-S-IV.7223.9.2014.IM01-09-2014 12:5801-09-2014 12:58Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoZakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp a o.o.
313/2014wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewnie dotyczy01-09-2014 12:4901-09-2014 12:49Urząd gminy w Łęczycy*******
314/2014decyzja na usunięcie drzewOS.6131.150.201401-09-2014 12:4901-09-2014 12:49Urząd gminy w ŁęczycyWójt Gminy Łęczyca
315/2014decyzja na usunięcie drzewOS.6131.151.201401-09-2014 12:4901-09-2014 12:49Urząd gminy w ŁęczycyWójt Gminy Łęczyca
293/2014Budowa Zakładu Produkcyjnego TRU-FLEX: hali produkcyjno-magazynowej (komponenty dla przem. samoch.)z cz. soc.-biur., portierni, pompowni, zbiornika na wodę p.poż., stacji trafo, muru oporow.,z sieciami kan. deszcz. i sanit., elektrycznej, wodoc., gazowej,placami manewr., i parkingami z dojazdami, 2 zjazdami i przyłączami, wraz z infr.towarzysz.w Zimnej Wódce, ul. Europejska, dz. 29/21, 29/23, 28/7, 26/3, 29/8, 26/1, 30/3.UA.6740.1.274.2014.IS01-09-2014 12:4601-09-2014 12:46Starostwo Powiatowe w Strzelcach OpolskichTRU-FLEX Sp. z o.o.
36/2014Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Wrocław pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wódZW-7105-32/1401-09-2014 12:4201-09-2014 12:42Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we WrocławiuABART-PROJECT
Strona 1